KANNUSKADUN KAAVAHANKE / UITTAMON TÄYDENNYSRAKENTAMINEN

Turun kaupungin järjestämä keskustelutilaisuus asemakaavamuutoksesta pidettiin 2.10. Uittamon seurakuntakodissa. Tilaisuudessa kerrottiin kaavahankkeen nykytilasta ja asukkaat saivat esittää kysymyksiä kaupungin edustajille. Myös Mesaanilta oli edustus paikalla ja nyt jo eläkkeelle jäänyt toimitusjohtaja Mikko Rämö kertoi historiatietoja ja taustoja hankkeelle.

 

Historia ja taustat:

Aloite kaavamuutokseen on tullut Kannuskatu 5:n eli uimahallin tontin osalta Mesaanilta vuonna 2012. Syynä tähän oli, että uimahallin peruskorjauksen oli aiemmin todettu maksavan noin 2 milj. euroa. Korjaukseen ei saatu tukea kaupungilta, koska toiminnot haluttiin keskittää Impivaaran uimahalliin. Uimahallin korjausta, joka on myös ulkopuolisten käytössä, ei voitu myöskään rahoittaa Mesaanin tai sen omistajayhtiöiden varoilla. Asia varmistettiin tuolloin mm. Kiinteistöliiton lakimiehiltä.

 

Perusajatus:

Lähtökohtana on ollut, että Mesaanin omistajille, viime kädessä alueen asunto-osakeyhtiöiden osakkaille ja asukkaille ei saisi koitua ylimääräistä maksettavaa uimahallin kiinteistön osalta. Kun korjausvaihtoehto todettiin käytännössä mahdottomaksi, Mesaanin hallitus päätyi ratkaisuu, jossa uimahallin tontille päätettiin hakea kaavamuutosta. Ensimmäisessä vaiheessa haettiin kaavaa 16 kerroksiselle tornitalolle. Kaupungin kanta kuitenkin oli, että sellainen ei alueelle sovi. Tästä syystä päädyttiin matalampaan 8+1 kerroksiseen vaihtoehtoon, jossa osittain maan alla olevassa 1. kerroksessa olisivat autopaikat. Mikäli hanke jollain aikataululla toteutuisi, ajatuksena on, että Kannuskatu 5 tontin myynnillä katettaisiin uimahallin purkamisesta syntyvät kulut, sekä nykymääräykset ja -vaatimukset täyttävien huollon -ja isännöinnin tilojen rakentaminen. Tällä menettelyllä rapistuva uimahalli ei jäisi Mesaanin osakkaiden rasitteeksi, eikä myöskään tulevat investoinnit uusien toimitilojen osalta.

 

Nykytila:

Turun kaupunki ei tämän hetken tiedon mukaan halua lähteä muuttamaan asemakaavaa vain yhden tontin osalta, joten kaupunki on yhdistänyt alueen täydennysrakentamisen samaan asemakaavaan. Mikä tarkoittaisi 6 kerrostalon rakentamista Kannuskadun pohjois-itäpuolelle, uimahallin tontin lisäksi. Kaavoitusta ja siihen liittyviä asiakirjoja voi seurata osoitteessa: http://www.turku.fi/asuminen-ja-ymparisto/kaupunkisuunnittelu/asemakaavoitus/vireilla-olevat-asemakaavat josta valitaan: Vireillä olevat asemakaavat Kaavahaussa –> esim. hakusanalla  ”Kannuskatu”. Viimeisin versio kaavasta päivittyy kaupungin sivuille 15.10 aikana.

 

Ystävällisesti

Mesaani-Kiinteistöt Oy